Header Ads

Chút Gió Bâng Khuâng ... Chiều Nhân Thế


Sớm nào tóc xanh
Chiều nay đầu bạc
Ai hỏi ai ngơ ngác cõi trần hoàn !
Thế sự mang mang ...
Tâm tình dằng dặc
Cõi Tạm mong manh
Mấy ai thắc mắc !

Đến rồi Đi, Duyên Nghiệp của nhân gian
Trăng đầu non, mây trắng vẫn lang thang
Lòng thanh thản an nhiên chiều nhân thế
Nghe tiềm thức như âm vang câu kệ
Đạo Nhiệm Mầu ... huyền diệu tiếng chuông ngân,
Đường vào Thu,có chút gió bâng khuâng
Trầm lãng đãng, Thơ say vần tản mạn ...

Cõi Mơ, Cõi Tạm !
Trăng sáng vườn thơ, Trăng chiếu mênh mang,
Lòng hân hoan, Thơ tươi Vần Tri Túc
Tôi là người hạnh phúc, Hạnh Phúc vô vàn,
Ơi, Bữa Tiệc Trần Gian
Thơ miệt mài tươi mát những Huệ Lan ...
Tôi Tạ Ơn Thượng Đế,
Bát ngát ... Gió Trầm Hương,
Thơ Vui ... Chiều Nhân Thế !
Lòng An Nhiên như thể,
Sớm Bình Minh, Trời Đất Mới Mở Ngày ...

Mây Trắng vẫn bay,
Mây Như Nhiên tự tại
Mây Tụ, Mây Tan, có gì ái ngại
Mấy Ngả Đường Trần ...
Một Chút Gió Bâng Khuâng,
Là Chút Gió Bâng Khuâng ...

Tuệ Nga
(Đặc San Lâm Viên)


Powered by Blogger.