Header Ads

Ngậm ngùi


tuyên ngôn xé bỏ
quăng vào đống phế tích
dõng dạc như anh hùng vung kiếm gỗ
trong khi biển chập chùng
thuyền nát vụn
thân người trôi mênh mang…
đất dâng cho giặc
rẻ rúng
đồng hương chết trên biển
trong thùng xe
những tấm thân vô định
chạy tìm đất hứa và đất sống…
tiếng ca bai bải trong hư vô
người và ngợm
giữa tượng đài và cờ xí
trống rỗng như không khí
tiếng kêu trầm buồn
thăm thẳm trong tim
của dân tộc lặng yên
ngậm ngùi

thy an
(Đặc San Lâm Viên)Powered by Blogger.