Header Ads

Mona Lisa Dưới Nét Vẽ Của Các Họa Sĩ Khác

Có thể nói Mona Lisa là một họa phẩm tuyệt vời của nhà danh họa hay đúng ra là một thiên tài, Leonardo da Vinci, của thế kỷ thứ 16.

Họa phẩm hay một hình chụp thì cùng một cảnh hoặc cùng một người mẫu, nhưng dưới tài năng và góc nhìn của họa sĩ hay nhiếp ảnh gia sẽ cho chúng ta thấy một tác phẩm hoàn toàn khác biệt. Dưới đây là là một số tranh Mona Lisa nếu được vẽ bởi những họa sĩ khác.

Vì là hình ảnh sưu tầm trên Internet nên không biết rõ tên tác giả, và đăng ở đây với tính cách giải trí, bản quyền luôn luôn thuộc về tác giả đã tạo nên bức tranh.

Và dưới đây là bức danh họa Mona Lisa của Leonardo da VinciPowered by Blogger.