Header Ads

Chuyện Cái Lu và Cái Lon


Bà Phan Thị Hồng Xuân
Dân biểu Phó Giáo Sư
"Đề xuất" chống nạn lụt
Mỗi nhà một cái lu.

Mỗi nhà một cái lu
Để mà chống nước lũ
Mỗi nhà một cái lon
Múc nước đổ vào lu.

Nhà nào không có lon
Thì qua mượn hàng xóm
Nhà nào có nhiều lon
Canh chừng thằng hàng xóm.

Lu nhà nào nấy đựng
Lon nhà nào nấy xài
Lu lon là của quý
Cấm những kẻ bên ngoài.

Phải để ý trong xóm
Thằng trẻ khỏe không lon
Lúc nào cũng ngắm nghé
Rình rập để mượn lon.

Theo đúng như "quy hoạch"
Có lu và có lon
Cái lon không cho mở
Chắc chỉ để đấy dòm!

Vì Ninh Thị Thu Hương
Là cục trưởng một cục
Cấm không cho mở lon
Thì làm sao mà múc?

Mùa nước lụt đã đến
Mỗi nhà một cái lu
Chổng khu mà tát nước
Tát cho đầy cái lu.

Chuyện "bức xúc" là thế
Nước tràn vào cao hơn
Tay tát nước không xuể
Nên phải mở cái lon.

Ngày càng nhiều lụt lũ
Một lu chứa sao đủ
Đề xuất thế này nhé:
"Mỗi nhà vài cái lu."

Mỗi nhà vài cái lu
Mà chỉ một cái lon
Đề xuất thế này nhé:
"Mỗi nhà hai cái lon."

Tất cả những đề xuất
Của đỉnh cao đảng ta
Ai dám cười dám giễu
Bắt tù ngay chẳng tha.

Bạn "vô tư" chuyển bài
Thơ cái lu cái lon
Tha hồ cười thoải mái
Cười bể lu rách ... mồm.

Chu Bách Việt
(Đặc San Lâm Viên)
Powered by Blogger.