Header Ads

Chiều Tháng Hai


Afternoon in February

The day is ending,
The night is descending;
The marsh is frozen,
The river dead.

Through clouds like ashes
The red sun flashes
On village windows
That glimmer red.

The snow recommences;
The buried fences
Mark no longer
The road o'er the plain;

While through the meadows,
Like fearful shadows,
Slowly passes
A funeral train.

The bell is pealing,
And every feeling
Within me responds
To the dismal knell;

Shadows are trailing,
My heart is bewailing
And tolling within
Like a funeral bell.

Henry Wadsworth Longfellow

Chiều tháng Hai

Ngày sắp sửa tàn rồi
Màn đêm đang buông lơi
Đầm lầy thời băng giá
Sông chết lặng ngừng trôi

Qua mây như tro tàn
Mặt trời đỏ chói chang
Soi cửa sổ trong làng
Đỏ hồng lên tươi sáng

Tuyết lại bắt đầu rơi
Hàng rào bị phủ rồi
Dấu vết còn đâu nữa
Lối qua cánh đồng xưa

Giờ đây khắp đồng cỏ
Như bóng đen kinh hoàng
Đang dần dần chuyển động
Một chuyến tàu lễ tang

Chuông bỗng đổ từng hồi
Niềm xúc cảm trong tôi
Từng mối như hồi đáp
Chuông báo tử nay thôi

Bóng tối đang dần lan
Trái tim tôi sầu than
Như hồi chuông tang tóc
Trong đó rung nhẹ nhàng.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao


Powered by Blogger.