Header Ads

Quê Hương Một Dòng Sông Trăng

Một dòng Trăng bạc, trăng thơ
Dòng trăng tĩnh thức đôi bờ tử sinh
Trăng soi nạn kiếp điêu linh
Trăng soi khổ cực dân tình đầy vơi

Một dòng trăng bạc chơi vơi
Trăng soi, soi hết ngậm ngùi thế nhân !
Khối sầu tôi gửi sông Vân
Nguyện Cầu, trăng sáng mùa Xuân Thanh Bình

Mẹ già chiều, sớm Kệ, Kinh
Dịu dàng em gái đẹp tình trăng, thơ
Trăng ơi, Lòng vẫn mong chờ
Vầng Trăng sáng rỡ đôi bờ quê hương

Trăng ân tình, Thơ ngát chương
Trăng Thanh Bình đẹp bốn phương đất trời
Đã từ nguyên thủy tuyệt vời
Dòng Trăng êm ả, dòng đời thênh thang

Mùa trăng mướt óng tơ vàng
Trăng xanh mầu nhiệm xóa tan bất bình
Trăng mênh mang... Trăng nghĩa tình
Nghe Thơ vào Nhạc nghe mình an nhiên

Lại nghe huyền thoại... Trăng Hiền
Quê Hương ta đẹp ba miền Trăng Mơ ...
Cho lòng ai luống ngẩn ngơ
Dòng Trăng Diễm Tuyệt, Nguồn Thơ An Bình
Ai nghe Cổ Tích quê mình

Hội Mùa Trăng, đẹp miếu đình làng xưa
Quê Hương Một Dòng Trăng Thơ...

Tuệ Nga
(Đặc San Lâm Viên)Powered by Blogger.