Header Ads

Noi Gương Tuổi Trẻ Hồng Kông


Những người tuổi trẻ ở Hồng Kông
Đã quyết cùng nhau đồng một lòng
Xuống đường chống đối luật dẫn độ
Quyết tâm tranh đấu đến thành công.

Giới trẻ Việt Nam hãy noi gương
Tay nắm tay nhau cùng xuống đường
Chống luật đặc khu, an ninh mạng
Sức mạnh toàn dân phải biểu dương.

Cộng sản Việt Nam vì quá hèn
Chỉ luôn đàn áp đám dân đen
Đối với Trung Cộng thì khiếp sợ
Cúi đầu cho chúng đạp lên trên.

Sao không nhớ lời tổ tiên ta
Đất nước Việt Nam sông núi nhà
Nay bị cộng nô dâng Trung Cộng
Mất cả Hoàng Sa và Trường Sa.

Hỡi người tuổi trẻ nước Việt Nam
Nòi giống Rồng Tiên bốn ngàn năm
Đứng lên lật đổ đảng cộng sản
Đánh đuổi giặc tàu, lũ ngoại xâm.

Đuổi tàu, dẹp cộng cứu giang san
Tuổi trẻ Việt Nam hãy kết đoàn
Ta thà chết vinh hơn sống nhục
Giữ vững muôn đời nước Việt Nam.

Bùi Phạm Thành
(Đặc San Lâm Viên)


Powered by Blogger.