Header Ads

Làm Kín, Xử Kín


Một tin "bức xúc" mới gần đây
Về việc ông Nguyễn Hữu Linh này
Chỉ "nựng" bé gái có ba cái
Mà bảo rằng làm "chuyện chẳng hay."

Ông đã từng làm tới viện trưởng
Kiểm Sát Nhân dân chứ đừng tưởng
"Kiểm sát" cho nêm kiểm ... rất sát
Kiểm luôn ba phát cho ... nó sướng.

Giáo dục đảng ta thật tuyệt vời
Noi gương của "bác" khắp nơi nơi
Luôn luôn "yêu trẻ" như bác vậy
"Nựng" trẻ xướng rên "Ới bác ơi!"

Nhà nước bảo rằng làm chuyện kín
Nên cũng phải xử ở ... chỗ kín
Xử xong có lẽ chẳng ai hay
Bởi vì bản án cũng rất kín.

Trí tuệ đảng ta thế mà hay
Những chuyện dâm ô như thế này
Phải là bí mật của nhà nước
Đừng để lộ cho dân chúng hay.

"Thế lực thù địch" sao lại biết
Bí mật đảng ta bị lộ hết
Công an phải truy tìm bắt chúng
Bắt bỏ vào tù cho chết hết.

Đảng ra khuyến cáo các đồng chí
Không nên dâm ô trẻ bé tí
Tiền bạc trong kho đảng có nhiều
"Mượn đỡ" để nuôi đám bồ nhí.

Thôi thì cái chuyện anh Linh này
Lộ chuyện nên đảng sẽ khẻ tay
Lần sau có làm thì khéo khéo
Đừng để lộ ra như lần này.

Vương Khẩu Nghiệp
(Đặc San Lâm Viên)


Tham khảo:

Tòa sẽ xét xử kín vụ án nguyên phó Viện trưởng Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/the-trial-child-harassing-case-nguyen-huu-linh-scheduled-in-closed-loop-06242019085529.html
Powered by Blogger.