Header Ads

The Glorious River - Dòng Sông Oanh Liệt


(Cordially offered to my young friends, comrades-in-arms, former officers in the armed forces of the Republic of Vietnam, actually settling overseas).

The Glorious River

I never forget my small village
Lying on the left bank of the Red River
Well known by lots of countries
Because of its width, length and red water.

Since my far-away childhood,
I've been proud of the Red River
Well famous as a strategic point
On account of the warlike feats of my ancestors.

When being a little schoolboy,
I had known already how to be excited in every class of history.
I felt that I was being myself a warrior
Coming back after my ancestors' glorious victory.

How brilliant is my people's history!
With numerous grandiose battles and victories
Occurring on the famous Red River
During Dinh, Le, Ly, Tran… dynasties.

Lying on the left bank of the Red River,
My native village will never be forgotten from my heart
Despite a pertinacious war and separation.
The church steeple was the image easiest to remember.

Lying on the left bank of the Red River,
My little village has become poorer and poorer
Due to decades of cruel domination
Created by my fatherland's betrayers.
Historical events were forcefully justified
By the masses of Ha Noi, Thai-Binh, Dong-Nai, Xuan-Loc's insurrections…

From the other side of the Pacific Ocean,
I'd like to send my compatriots all my heart
With swears firmly trenchant:
I'll go back home to see again the Red River,
Always keeping its name brilliant for ever.

Phan Duc Minh

- Member of The International Society of Poets
- Outstanding figure in literature 2004 of Asian community Asia journal in San Diego - California.(Thân mến tặng các bạn trẻ, chiến hữu, cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà của tôi, hiện đang định cư nơi hải ngoại).

Dòng Sông Oanh Liệt

Quê làng tôi bé nhỏ,
Nằm bên tả ngạn sông Hồng,
Ai cũng biết dòng sông đó,
Đã dài lại rộng, nước đỏ mênh mông.

Lúc còn bé nhỏ ngây thơ,
Tôi đã thấy tim kiêu dũng vô bờ
Về một địa danh sáng ngời đất nước
Bằng những chiến công Tiên Tổ xa xưa.

Khi còn là cậu bé học sinh,
Tôi đã thấy hào hùng học giờ lịch sử,
Thấy như mình là người chiến sĩ
Mang về chiến tích Tiên Tổ quang vinh.

Oanh liệt thay lịch sử nước tôi!
Với những chiến công lở đất, long trời
Diễn ra trên chính dòng sông lịch sử
Đinh, Lý, Trần, Lê… anh dũng bao đời.
Nằm trên tả ngạn dòng sông nước đỏ,
Xóm làng tôi mãi mãi muôn đời còn đó.
Ngọn tháp giáo đường còn mãi trong tôi,
Dẫu cho mấy chục năm trời chiến tranh, cách trở.

Nằm bên tả ngạn sông Hồng,
Làng tôi ngày một nghèo xác nghèo sơ,
Mấy chục năm qua khốn khổ vô bờ,
Bởi lũ người tàn bạo, phản bội non sông,
Đất nước xa xôi hùng hồn chứng minh điều đó:
Hà Nội, Thái Bình, Đồng Nai, Xuân Lộc…
Vùng lên nổi dậy, phải đó hay không?

Bên đây bờ Thái Bình Dương,
Hướng về đồng bào, Tổ Quốc đau thương,
Xin nguyện trong lòng: ngày mai trở lại!
Tôi sẽ về quê xưa thăm lại Sông Hồng,
Con sông mãi mãi muôn đời lừng lẫy chiến công.

Phạm Ngọc Nhiễm
(Chuyển Ngữ)

- This poem has  won for its author the 15th literary prize (5 of which are American & International ones),  awarded by “Viet Democratic Side’s International Forum – Toronto, Canada“.


Powered by Blogger.