Header Ads

Ông Đồ và Già Hồ


Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay."

Nhưng mỗi năm mổi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu.

Ông đồ vẫn ngối đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên
(12/11/1913- 18/1/1996)

Già Hồ

Mỗi năm mai vàng nở
Lại hận tên Hồ già
Đem Mác-Lê cờ đỏ
Hại nước bao năm qua.

Bút mực nào đủ viết
Sự tàn ác độc tài
Gian manh là đặc nét (1)
Dân sợ chạy xa bay. (2)

Cải cách - đồng hoang vắng (3)
Trăm hoa - nở nơi đâu? (4)
Ruộng ngập máu đỏ thắm
Đời tàn trong ngục sầu.

Lăng Hồ vẫn còn đấy
Nhưng chẳng có ai hay
Lịch sử sang trang giấy
Cộng sản rồi sẽ bay.

Năm nay mai lại nở
Không còn bóng Hồ xưa
Những người xưa chốn cũ
Đang ở đâu bây giờ?

N Nguyễn
(Mỗi độ Xuân về)


Chú thích:

(1) Đặc nét = Nét đặc thù của CS
(2) Dân sợ chạy xa bay = Di cư 1954, di tản 30/04/1975 và vượt biên sau 30/04/1975
(3) Cải cách = Cái cách ruộng đất
(4) Trăm hoa = Trăm hoa đua nở


Powered by Blogger.