Header Ads

Bài thơ bảy chữ, sáu chữ


nốc cạn chén phù du màu đỏ
xòe tay hứng những trêu đùa
vuốt tóc hai màu cười cong mỏ
chỉ trỏ nhau tiếng giòn tan

khề khà chân bước qua phố chợ
bóng run run ngả trời chiều
ngồi nhớ bạn già bàn thế sự
non nước vơi đầy ai hay 

khàn giọng ê a nơi quán tối
chuyện đời xưa kể cho vui
dẫu dư biết làm gì có thật
cũng nao nao ấm chút lòng

có ai về đứng nhìn dòng sông
mưa ướt vai trên áo hồng
bụi đời lấm tấm rơi trên tóc
chiều tà dõi mắt ngóng trông

bài ca dao văng vẳng đọc lên
vừa tiếng khóc vừa tiếng cười
đời dâu bể trôi như mây nước
thơ đọng một bầu ngả nghiêng

thy an
(Đặc San Lâm Viên)
Powered by Blogger.