Header Ads

Vùng Sách Truyện


The Land Of Story-Books

At evening when the lamp is lit,
Around the fire my parents sit;
They sit at home and talk and sing,
And do not play at anything.

Now, with my little gun, I crawl
All in the dark along the wall,
And follow round the forest track
Away behind the sofa back.

There, in the night, where none can spy,
All in my hunter's camp I lie,
And play at books that I have read
Till it is time to go to bed.

These are the hills, these are the woods,
These are my starry solitudes;
And there the river by whose brink
The roaring lions come to drink.

I see the others far away
As if in firelit camp they lay,
And I, like an Indian scout,
Around their party prowled about.

So, when my nurse comes in for me,
Home I return across the sea,
And go to bed with backward looks
At my dear Land of Story-books.

Robert Louis Stevenson
(1850-1894)

Vùng Sách Truyện

Khi trời tối đèn đêm đã thắp
Bố mẹ tôi ngồi nhắc chuyện qua,
Bên nhau cười nói hát ca
Bập bùng ánh lửa trong nhà thảnh thơi.

Bò dưới đất tôi chơi súng giả
Trong màn đêm bóng ngả ven tường,
Lần quanh dấu vết trong rừng
Vùng sau ghế dựa tưởng chừng nguy nan.

Tôi ở đó tối tăm ai thấy
Trong lều săn lấy sách đọc chơi,
Ngả lưng vui thú tuyệt vời
Tới giờ đi ngủ mới rời sách ra.

Này đồi núi, rừng già đẹp đẽ,
Này thiên nhiên quạnh quẽ trời sao;
Dưới dòng cuồn cuộn sóng trào
Dừng chân uống nước hổ gào bến sông.

Xa muông thú nằm trong rừng dại
Như vây quanh lửa trại hẹn hò,
Tôi tên da đỏ rình mò
Quanh bầy thú dữ khẽ bò lặng im.

Khi chị vú vào tìm bắt ngủ,
Vượt biển sâu tôi ủ rũ về,
Ngoái nhìn lòng dạ tái tê
Nơi Vùng Sách Truyện đam mê tuổi hồng.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao - chuyển ngữ.
(Đặc San Lâm Viên)


Powered by Blogger.