Header Ads

Nhà Hát Ngàn Năm Trăm Tỉ


Cái Hội Đồng Nhăn Răng
Chấp thuận ngàn tỉ đồng
Để xây nhà hát lớn
Làm gì bạn biết không?

Nguyễn Phú Trọng trên ngai
Đóng một lúc hai vai
Tổng Bí Lù là một
Chủ Tịt Nước là hai.

Nguyễn Xuân Phúc vai hề
Ngớ ngẩn hết chỗ chê
Đã ngu lại hay nói
Ma Zê In ngô nghê.

Nguyễn Kim Ngân đóng vai
Nghị gật ngồi trên ngai
Soạn ra luật rừng rú
Có một không thể hai.

Còn một đám công an
Đóng vai lũ chó vàng
Và chó màu cứt ngựa
Cắn dân, hại xóm làng.

Cái nhà hát nước ta
Từ bao nhiêu năm qua
Diễn toàn tuồng thê thảm
Người dân lệ chan hòa.

Tương lai đi về đâu
Chắc chẳng được bao lâu
Cái nhà hát lớn đó
Sẽ diễn toàn tuồng Tàu.

Dân Việt Nam toàn cầu
Hãy chung sức cùng nhau
Lật đổ đảng cộng sản
Đuổi chệt cộng về Tàu.

Chu Bách Việt
(Đặc San Lâm Viên)


Chú thích:

Lãnh đạo HCM quyết tâm xây nhà hát bất chấp dân phản đối
https://www.voatiengviet.com/a/lanh-dao-hcm-quyet-tam-xay-nha-hat-bat-chap-dan-phan-doi/4609317.html

Dự án Nhà hát Thủ Thiêm bị dân phản đối
https://www.voatiengviet.com/a/4611172.html

Powered by Blogger.