Header Ads

Nam Quốc Sơn Hà


Đàn Ca Tài Tử Nam Bộ

Bài: Nam Quốc Sơn Hà
Tác Giả: Khuyết Danh
Điệu: Long Ngâm
Trình Bày: Trúc Tiên
Nhạc Sĩ: Duy Kim - Văn Môn - Huỳnh Tuấn - Thanh Hoàng

Powered by Blogger.