Header Ads

Nghề Mới Của Công An: Đòi Nợ Thuê


Lại có tin mới ra
Chỉ ở Việt Nam ta
Cai trị bởi cộng sản
Mục nát cả sơn hà.

Công an của nước ta
Từ mấy chục năm qua
Chỉ chuyên môn bắt bớ
Đánh đập trẻ đến già.

Nhờ tài của công an
Đảng vẫn cứ hiên ngang
Buôn dân và bán nước
Chẳng ai dám hỏi han.

Bắt chước xã hội đen
Công an giờ kiêm thêm
Bắt cóc và khủng bố
Đòi nợ và tống tiền.

Đảng chọn ra những đứa
Cho mặc mầu cứt ngựa
Hay mặc kiểu chó vàng
Cũng cá mè một lứa.

Thuê thêm đám du côn
Ăn mặc như người thường
Chuyên đánh người vô tội
Đối kháng hay xuống đường.

Quân đội làm kinh tế
Công an đòi nợ thuê
Cái thiên đường cộng sản
Sao ngược đời đến thế.

Khi giặc tàu xâm lăng
Đảng không dám hé răng
Công an ngồi cúi mặt
Quân đội trùm chăn nằm.

Đảng, một đám bất nhân
Công an, lũ chó săn
Với giặc thì hèn nhát
Độc ác với nhân dân.

Hỡi dân Việt Nam tôi
Họa mất nước đến nơi
Mau lật đổ cộng sản
Kẻo không thì muộn rồi.

Chu Bách Việt
(Đặc San Lâm Viên)Tham khảo:

Bộ Công an sắp ‘nắm’ dịch vụ đòi nợ thuê
https://www.voatiengviet.com/a/bo-cong-an-sap-nam-dich-vu-doi-no-thue/4539857.html


Powered by Blogger.