Header Ads

Cha Tôi

Papa

Everyday my papa would work
To try to make ends meet
To see that we would eat
Keep those shoes upon my feet
Every night my papa would take me
Tuck me in my bed
Kiss me on my head
After all my prayers were said
And there were years
Of sadness and of tears
Through it all
Together we were strong
We were strong
The times were rough
But Papa he was tough
And, Mama, she stood beside him all along
Growing up with them was easy
Time just flew on by
The years began to fly
They aged, but so did I
I could tell
Mama wasn't well
And Papa knew and deep down so did she
So did she
And when she died
Papa broke down and cried
And all he could say was:
  "God, why her? Take me!"
Everyday he sat there
    sleeping in a rocking chair
He never went upstairs
Because she wasn't there
Then one day my Papa said,
"Son, I'm proud of how you've grown"
He said: "Go make it on your own.
And don't worry! I'm O.K. alone."
He said: "There are things you must do;
    places you must see!"
His eyes were sad as he...
As he said goodbye to me
Every time, I kiss my children,
Papa's words ring true
He said: "Your children.
    They live through you.
And they'll grow. They'll leave you, too"
I remember every word my Papa used to say
I kiss my kids and I pray
That they'll think, think of me, that way
Someday...

Paul Anka
(hát)

Cha Tôi

Cha tôi làm việc mỗi ngày,
Cho gia đình được cơm đầy, ấm no.
Từng đêm cha vẫn chăm lo,
Nệm êm, chăn ấm, con thơ ngoan hiền.
Những năm đời chẳng bình yên,
Gia đình tôi cũng vững bền trải qua.
Với chí vững mạnh của Cha,
Và Mẹ bên cạnh cùng Cha suốt đời.
Êm đềm ngày, tháng, năm trôi,
Tuổi đời chồng chất theo thời gian qua.
Mẹ tôi giờ tuổi đã già,
Sức khỏe đã kém khiến cha lo buồn.
Rồi khi Mẹ tôi lìa trần,
Cha tuôn nước mắt muôn phần xót đau.
Tuyệt vọng trong tiếng khẩn cầu,
Chết thay cho Mẹ nhưng đâu được nào.
Để rồi từ đó về sau,
Cha không hề bước lên lầu nghỉ ngơi.
Cha ngủ trên chiếc ghế ngồi,
Bởi trên lầu đã vắng người vợ yêu.
Thế rồi trong một buổi chiều,
Cha gọi tôi đến nói điều khuyên răn.
Nhìn tôi, Cha khuyên nhủ rằng:
“Con giờ đã lớn phải cần lập thân.
Đừng lo những chuyện xa gần,
Cha tự lo liệu bản thân của mình."
Cha tôi khóe mắt long lanh,
Nhìn tôi cất bước, lìa cành bay xa.
Bây giờ tôi đã làm cha,
Hôn con lại nhớ lời cha thì thầm:
“Con cái nối tiếp đường trần
Nhỏ thì gần gũi, lớn dần lìa xa."
Ôm con, tôi nghĩ đến Cha
Và thầm ước nguyện rồi ra có ngày
Con tôi sẽ nhớ điều này
Như tôi vẫn nhớ những ngày bên Cha
Đường đời ai cũng phải qua...

Bùi Phạm Thành
(Đặc San Lâm Viên)
viết cho Ngày của Cha - June 17, 2018Powered by Blogger.