Header Ads

Nước Lỗ


Chuyện rằng xưa bên tàu
Có một ông dài râu
Là người dân nước Lỗ
Tên gọi là Khổng Khâu.

Ông viết sách dạy đời
Lăn xe đi mọi nơi
Không ai thuê, ai mướn
Nên lỗ to suốt đời.

Đến vài nghìn năm sau
Hỏi nước Lỗ ở đâu
Mà đi buôn đi bán
Luôn lỗ to lún sâu?

Vừa đọc thấy tin này
Với tựa đề thật hay
Bộ Công Thương lỗ nặng
Ai chịu trách nhiệm đây? (1)

Đầu tư có lỗ, lời
Nước ta chỉ lỗ thôi
Trên năm trăm ngàn tỷ
Là nước Lỗ, đúng rồi.

Năm hai ngàn mười bảy
Mười hai dự án ấy
Lỗ đủ cả mười hai
Nước Lỗ, đúng như vậy.

Bây giờ mới hiểu ra
Nước Lỗ là nước ta
Đầu tư nào cũng lỗ
Rồi xoa tay cười xòa.

Té ra ông Khổng Khâu
Chẳng phải ở bên tàu
Ông là người nước Lỗ
Là Việt Nam chứ đâu.

Chu Bách Việt
(dslamvien.com)


Chú thích:

(1) Bộ Công Thương lỗ nặng, ai chịu trách nhiệm?
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/bo-cong-thuong-lo-nang-ai-chiu-trach-nhiem-05232018152656.html

Powered by Blogger.