Header Ads

"Záo Zụk Kộw Sản" - Cô Giáo Bị Quỳ


Chuyện vừa mới xảy ra
Chỉ có ở nước ta
Nền văn hóa cộng sản
Nghề giáo bạc bẽo quá.

Nền “záo zụk kộw sản” (1)
Là loại vô nhân bản
Mất gốc và du côn
Nói ra cũng phát chán.

Mới hôm nào giáo viên
Vì đồng lương cho nên
Phải bưng trà, rót nước
Cho lũ ngu ngồi trên.

Hôm nay vì miếng cơm
Lại gặp lũ du côn
Cô giáo phải quỳ gối
Lệ trào dâng tủi hờn.

Ngửng mặt lên kêu trời
Hãy ngó xuống mà coi
Phụ huynh du côn thế
Sao con cái nên người?

Lũ trẻ con lớn lên
Sẽ làm theo thói quen
Du côn với dân tộc
Với xâm lăng lại hèn.

Ôi giáo dục nước ta
Từ mấy ngàn năm qua
Bây giờ lũ cộng sản
Đổ ra biển hết cả.

Nếu tiếng Việt chẳng còn
Thì còn đâu nước non (2)
Chỉ còn đám cộng sản
Lũ mất dạy, du côn.

Ôi hồn thiêng núi sông
Ôi dòng dõi Tiên Rồng
Dân Việt hãy vùng dậy
Dẹp đảng cứu non sông.

Chu Bách Việt


(1) Chữ quốc ngữ “cải tiến” của Bùi Hiền.
(2) Phạm Quỳnh: “Tiếng Việt còn, nước Việt còn”

Cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ gối - câu chuyện về thói “côn đồ”, luật rừng và lòng tự trọng
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/teacher-who-forced-to-kneel-03072018083102.html


Powered by Blogger.