Header Ads

Kiều Hối và Tư Bản Đỏ


Ngân hàng nhà nước ta
Vừa mới đưa tin ra
Mười tỷ đô kiều hối
Gửi về trong năm qua. (1)

Tiền mười tỷ đô la
Nếu đem chia đều ra
Cho các cấp lãnh đạo
Thì tiền chất đầy nhà.

Ngày xưa đảng thắng Mỹ
Và thắng luôn cả Ngụy
Bây giờ đảng hồ hởi
Xin tiền của Mỹ Ngụy.

Ngày xưa chửi Việt kiều
Bây giờ tiền về nhiều
Bỗng dưng đảng ca tụng
Là khúc ruột mến yêu.

Ngày xưa đảng vô sản
Đảng chống đối tư bản
Bây giờ đảng thương mại
Đem cả nước đi bán.

Ngày xưa đảng "tam vô" (2)
Bây giờ đảng mê đô
Xây nhà to, mả lớn
Đảng thành tư bản đỏ.

Cái chủ thuyết Mác Lê
Ngày xưa bác khiêng về
Bây giờ đem ra bán
Chắc chó nó cũng chê.

Đảng ngày xưa đại đồng
Tài sản là của chung
Đảng bây giờ hốt bạc
Lộ chuyện tìm đường dông.

Xin có lời nhắn gửi
Việt Kiều trên thế giới
Cứ gửi tiền cho cộng
Thì nó sẽ sống mãi.

Hỡi toàn dân Việt Nam
Muốn giữ được giang san
Hãy cùng nhau đoàn kết
Dẹp tan đảng cộng sản.

Chu Bách Việt

  1. Tin RFA - 2018-02-20 - Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM công bố hôm 19/2/2018 cho biết số tiền kiều hối gửi về thành phố tính đến cuối tháng 11/2017 là 4.55 tỷ đô la, ước tính tổng lượng kiều hối về Việt Nam trong cả năm là hơn 10 tỷ đô la. Theo báo cáo, nguồn kiều hối chủ yếu đến từ Mỹ (chiếm 60%) và châu Âu (chiếm 20%).
  2. Chủ thuyết tam vô của cộng sản: Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/overseas-remittances-revive-10-billion-to-vietnam-in-2017-02202018100842.html

Powered by Blogger.