Header Ads

Công An Sẵn Sàng Hy Sinh Bảo Vệ Đảng


Tướng công an Tô Lâm
Tuyên bố rất giật gân
Công an bảo vệ đảng
Để cai trị nhân dân.

Công an rất anh hùng
Lập được nhiều chiến công
Bắt những nhà đối kháng
Cho vào tù cả đống.

Phải nghe ngóng tình hình
Nếu dân chúng biểu tình
Chống đàn anh Trung Cộng
Là dùi cui cứ đánh.

Phải phòng ngừa, phát hiện
Bắt người hay thưa kiện
Và những nhà đối lập
Hoặc bất đồng ý kiến.

Phải mở rộng hỏa lò
Phản động thì nhốt vô
Nhẹ thì cứ quản thúc
Nhà tù lớn thừa chỗ.

Phải sẵn sàng hy sinh
Và chiến đấu hết mình
Chỉ để bảo vệ đảng
Đó là mục tiêu chính.

Còn đảng là còn mình
Như là bóng với hình
Công an và cộng sản
Như quỷ và chằng tinh.

Chu Bách Việt

Tô Lâm: "Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng..."

Công an VN 'sẵn sàng hy sinh bảo vệ Đảng'
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-42914152

Powered by Blogger.