Header Ads

Lục Bát Tha Hương


mai này huyễn ảo mùa trăng
nhớ chi cổ độ còn chăng bến mờ
ngắn câu, nỗi nhớ thành thơ
dài lời, trăn trở hững hờ tiếng ca
về đâu tâm thức ta bà
cuốn trong ngũ uẩn mặn mà trần ai
ngày trông thế sự bi hài
đêm mang thiên cổ giải bày chuyện xưa
giọt sương rơi xuống tóc thưa
trên vai áo bạc gió mưa nghìn trùng
năm ba chữ nghĩa mông lung
tâm kinh hư loãng lùng bùng bên tai
phù vân lơ lửng hình hài
vướng trên đỉnh ngọn sương mai rã rời
nhớ thương tiếng vọng bên trời
bay về cố quận một lời tha hương…

thy an

Powered by Blogger.