Header Ads

Air Việt Nam Bay Thẳng Qua Mỹ


Bạn ơi có tin này
Air Việt Nam cho hay
Bắt đầu trong năm mới
Đường qua Mỹ thẳng bay.

Đây đúng là tin vui
Việt Kiều có lắm người
Thèm khế chua, bia ngọt
Bay về nước ăn chơi.

Mấy cụ ông Việt Kiều
Nhớ quê hương mến yêu
Lãnh tiền già, tiền bệnh
Về nước tha hồ tiêu.

Về nước ta vẫn hơn
Du lịch có lắm môn
Bia, võng, tắm, ngủ, hát
Cái gì cũng được ôm.

Thế là đảng của ta
Tha hồ hốt đô la
Quan bé và quan lớn
Sẽ vinh thân, phì gia.

Ngày xưa đuổi Mỹ, Ngụy
Ngày nay phải tính kỹ
Tham nhũng cho đầy túi
Lộ chuyện, vù qua Mỹ.

Trọng lú lòng mừng thầm
Đất, biển và nhân dân
Bán hết cho tàu cộng
Qua Mỹ, thẳng đường dông!

Chu Bách Việt
(dslamvien.com)

Tin RFA (1 tháng 5, 2018)
Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ mở đường bay thẳng đến Mỹ trong năm 2018, khởi đầu với đường bay đến bờ Tây Hoa Kỳ, có thể đến một trong hai thành phố San Francisco hoặc Los Angeles, tiểu bang California.

Powered by Blogger.