Header Ads

Tổng Thống Trump Công Bố Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Để Thúc Đẩy Lợi Ích Của Mỹ


Nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ là phục vụ nhân dân, phục vụ nhu cầu của họ, đảm bảo an ninh, bảo vệ nhân quyền và bảo vệ các giá trị của quốc gia.
- Tổng Thống Donald J. Trump

Dưới đây là bản tóm lược các điểm chính của bản công bố chiến lược an ninh quốc gia của Tổng Thống Donald J. Trump ngày 18 tháng 12 năm 2017. Một Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Mới Trong Thời Đại Mới (A New National Security Strategy for a New Era).

Tổng thống Donald J. Trump vừa mới công bố một Một Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Mới  nhằm định hướng chiến lược tích cực để khôi phục các lợi thế của Hoa Kỳ trên thế giới và xây dựng trên thế mạnh của nước Mỹ.
 • Chiến Lược An Ninh Quốc Gia năm 2017 (chiến lược) được soạn thảo dựa trên 11 tháng lãnh đạo của Tổng Thống Trump, nhằm khôi phục sự tôn trọng Hoa Kỳ của nước ngoài và khơi lại niềm tin của dân chúng Mỹ.
 • Với sự tin tưởng rằng chiến lược mới này sẽ giúp Hoa Kỳ bảo vệ được những lợi ích quan trọng, đồng thời xác định bốn lợi ích, hay "bốn trụ cột", của quốc gia như sau:

  I. Bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc, và lối sống của người Mỹ;
  II. Gia tăng thịnh vượng kinh tế của Mỹ;
  III. Bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh;
  IV. Nâng cao ảnh hưởng của Mỹ.

 • Chiến lược này giải quyết được những thử thách và quan niệm ảnh hưởng đến vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới, bao gồm:
  • Các quốc gia muốn khôi phục quyền lực, như Trung Cộng (TC) và Nga, dùng những phương pháp kỹ thuật, tuyên truyền, và cưỡng ép để tạo ra một thế giới trái ngược với lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ;
  • Các nhà độc tài của từng khu vực đang truyền bá khủng bố, đe dọa các nước láng giềng, và theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt;
  • Những kẻ khủng bố Jihadist kích động thù hận, kích động bạo lực chống lại những người vô tội dưới hình thức của một hệ thống tư tưởng độc ác, và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ào ạt đem thuốc gây nghiện ngập và bạo lực vào cộng đồng dân chúng Hoa Kỳ.
 • Chiến lược này nêu rõ và thúc đẩy khái niệm về Nguyên Tắc Thực Tế (concept of principled realism) của Tổng Thống.
  • Đó là thực tế vì nó thừa nhận một vai trò trung tâm của quyền lực trong chính trị quốc tế, khẳng định rằng các quốc gia hùng mạnh và có quyền lực là hy vọng tốt nhất cho một thế giới hòa bình, và như thế rõ ràng đã xác định về lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.
  • Đó là nguyên tắc vì nó là điều kiện để thúc đẩy các nguyên tắc của Hoa Kỳ, để truyền bá rộng rãi hòa bình và thịnh vượng trên toàn thế giới.

I. BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA: 

Trách nhiệm căn bản của Tổng Thống Hoa Kỳ (Donald Trump) là bảo vệ người Mỹ, quốc gia, và cách sống của người Mỹ.

 • Hoa Kỳ sẽ tăng cường kiểm soát biên giới và cải cách hệ thống nhập cư để bảo vệ quê hương và khôi phục quyền lực.
 • Các mối đe dọa xuyên quốc gia lớn nhất đối với Hoa Kỳ là:
  • Những kẻ khủng bố Jihadist, dùng bạo lực man rợ để giết người, đàn áp và thực thi chế độ nô lệ, dùng các trang mạng (internet) để khai thác những nhóm dễ bị lôi cuốn để tuyên truyền và điều khiển các âm mưu bạo động.
  • Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, phá hủy cộng đồng của Mỹ bằng ma túy và bạo lực, làm suy yếu các đồng minh và thân hữu của Hoa Kỳ bằng cách phá hỏng các thể chế dân chủ.
 • Hoa Kỳ sẽ nhắm vào các nguồn gốc của mối đe dọa: nước Mỹ sẽ đối mặt với các mối đe dọa trước khi nó tiến gần đến biên giới của Hoa Kỳ hoặc gây nguy hại cho công dân  Mỹ.
 • Hoa Kỳ sẽ, một lần nữa, tăng gấp đôi nỗ lực để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của mạng lưới kỹ thuật điện toán (digital networks), vì công nghệ mới và những đối thủ mới sẽ tạo ra những kẽ hở mới.
 • Hoa Kỳ đang đặt những hệ thống phòng thủ để bảo vệ nước Mỹ chống lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn liên lục địa.

II. GIA TĂNG THỊNH VƯỢNG KINH TẾ: 

Một nền kinh tế mạnh mẽ sẽ bảo vệ dân chúng, hỗ trợ cho cách sống và duy trì quyền lực của Mỹ.
 • Hoa Kỳ sẽ hồi phục nền kinh tế vì lợi ích của công nhân và công ty Mỹ, điều này là cần thiết để khôi phục lại quyền lực quốc gia của Hoa Kỳ.
 • Hoa kỳ sẽ không tiếp tục chịu đựng những lạm dụng thương mại đã xảy ra từ lâu và sẽ theo đuổi các mối quan hệ kinh tế tự do, công bằng và hỗ tương (có qua có lại - reciprocal).
 • Để thành công trong cuộc cạnh tranh về địa dư chính trị (geopolitical) trong thế kỷ 21, Hoa Kỳ cần phải dẫn đầu trong các lãnh vực nghiên cứu, công nghệ và phát minh. Hoa Kỳ sẽ bảo vệ những phát minh mới về an ninh quốc gia để tránh những kẻ ăn cắp tài sản trí tuệ và lợi dụng sinh hoạt của những xã hội tự do để ăn cắp những phát minh mới mẻ này.
 • Hoa Kỳ sẽ dùng ưu thế về năng lượng sẵn có để bảo đảm thị trường quốc tế vẫn rộng mở, và những lợi ích đa dạng. Dễ dàng xử dụng các nguồn năng lượng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế và an ninh quốc gia.

III. BẢO VỆ HÒA BÌNH BẰNG SỨC MẠNH: 


Một quốc gia Hoa Kỳ được củng cố vững mạnh, đổi mới và trẻ trung hóa sẽ bảo đảm cho hòa bình và ngăn chặn kẻ địch.
 • Hoa Kỳ sẽ gây dựng lại sức mạnh quân sự để bảo đảm rằng không có quốc gia nào có thể sánh bằng (second to none).
 • Hoa Kỳ sẽ dùng tất cả các phương tiện của quốc gia trong một chiến lược cạnh tranh mới (a new era of strategic competition) trong các lãnh vực ngoại giao, thông tin, quân sự và kinh tế, để bảo vệ lợi ích quốc gia.
 • Hoa Kỳ sẽ tăng cường khả năng của mình trên nhiều lãnh vực - bao gồm không gian và không gian ảo (cyberspace) - và khôi phục những khả năng đã bị bỏ quên.
 • Với các đồng minh và thân hữu đã hỗ trợ để tăng cường quyền lực và bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ cũng như những lợi ích chung, Hoa Kỳ hy vọng họ sẽ nhận lãnh trách nhiệm lớn hơn trong việc giải quyết các mối đe dọa chung.
 • Hoa Kỳ sẽ đảm bảo sự cân bằng quyền lực và vẫn giữ được ưu thế ở những khu vực chính của thế giới như: Ấn Độ -Thái Bình Dương (Indo-Pacific), Châu Âu và Trung Đông.

IV. NÂNG CAO ẢNH HƯỞNG CỦA HOA KỲ: 


Là một lực lượng hữu ích trong suốt quá trình lịch sử, Hoa Kỳ sẽ dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy, phát triển lợi ích c ho nước Mỹ,  nói riêng, và nhân loại, nói chung.
 • Hoa Kỳ phải tiếp tục tăng cường ảnh hưởng của mình ở nước ngoài để bảo vệ dân chúng và thúc đẩy sự thịnh vượng của Hoa Kỳ.
 • Hoa Kỳ sẽ nỗ lực cạnh tranh trong các phương diện ngoại giao và phát triển để đạt được kết quả tốt hơn trong mọi lãnh vực - song phương, đa phương và trong lãnh vực thông tin - để bảo vệ lợi ích của quốc gia, tìm kiếm cơ hội kinh tế mới cho người Mỹ đồng thời cạnh tranh với các đối thủ.
 • Hoa Kỳ sẽ tìm kiếm quan hệ hợp tác với các quốc gia có cùng quan điểm để thúc đẩy nền kinh tế thị trường tự do, phát triển thương mại tư nhân (không lệ thuộc chính phủ - private sector), ổn định chính trị và hòa bình.
 • Hoa Kỳ đánh giá cao các giá trị của quốc gia - bao gồm cả luật pháp và nhân quyền - để trở thành một quốc gia hùng mạnh, ổn định, thịnh vượng và có uy quyền.
 • Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ Trước Tiên (America First foreign policy) hãnh diện với ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới khi được xem là một lực lượng tích cực có thể giúp thiết lập các điều kiện cho hòa bình, thịnh vượng và thành công trong việc phát triển đời sống xã hội trên toàn thế giới.
Lâm Viên
lược dịch theo bài đăng trên trang web của Phủ Tổng Thống Hoa Kỳ (White House)


Powered by Blogger.