Header Ads

Giã Từ Năm Cũhạt muối mặn lòng đại dương sâu thẳm
chút nghĩa tình vương vấn chữ thâm ân
tàn năm cũ khói hương trầm nghi ngút
ơn nghĩa Sinh Thành, cảm tạ Núi Sông
người về đó, qua đây, lòng ấm lại
ta đón người, mở rộng trọn vòng tay
hồn ngây ngất sương mù che biển nhớ
tóc lưng đời trắng bạc mấy dòng thơ…

thy an
ngày cuối năm 2017


Powered by Blogger.