Header Ads

Chuyện Ba Con Khỉ


Đã sinh làm kiếp con người,
Nào ai thoát được cảnh đời xót xa.
Nhà Sư Ấn độ Vadjra,
Đưa ra triết lý, giúp ta thanh nhàn (*)

Xét rằng đời, vốn đa đoan,
Muốn vui sống, phài tịnh an tâm hồn.
Như ba con khỉ, mà khôn!
Lấy tay, bịt mắt, bịt mồm, bịt tai.

Bịt mắt, ta chẳng nhìn ai,
Chỉ nhìn cái đúng, cái sai của mình,
Diệt trừ: tà sắc, dục tình,
Thì buông bỏ được bóng hình đam mê.

Bịt mồm, ta chẳng khen, chê
Dối gian chẳng nói, chửi thề cũng không.
Hiền như có Phật trong lòng,
Thì buông bỏ được những vòng lợi danh.

Bịt tai, chẳng rõ âm thanh
Thấy đời đẹp, tựa bức tranh không lời,
Mở tâm thương mến mọi người
Và buông bỏ hết… Coi đời hư không!

“Tam Hầu” triết lý phương Đông,
Tuy đơn sơ, lại mênh mông luận bàn
Người xưa, để lại khôn ngoan
Ngàn sau, hồ dễ thế gian tận tường!

Trần Quốc Bảo


Ghi chú:    
(*) 3 con khỉ khôn ngoan đáng bực Thầy. Triết lý này phát xuất từ nhà Sư Vadjra (Án độ) vào thế kỷ thứ 8, lan truyền qua Trung hoa và Nhật. Đến thế kỷ 17, ở Nhật tại  Đền thờ Tokugawa có tượng 3 con khỉ tên chung bức tượng là Sambiki Saru ( 3 khỉ khôn ngoan), Tên Khỉ bịt mắt là Mizaru ; Khỉ bịt miệng là Mazaru ; Khỉ bịt tai là Mikazaru.

Three wise monkeys
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_wise_monkeys

Powered by Blogger.