Header Ads

Bài Thơ Cho Tháng Mười Một


hái một đóa hoa thả xuống dòng sông
nghe chút nắng long lanh tạt bên lòng
cuối hạ đầu thu mây trời phiêu lãng
bên đồi viễn mộng khàn giọng ngâm nga

trong gió đêm qua nhớ biển nhớ rừng
con chim già trốn gió hát bài ca
hứng giọt mưa xa nghe khúc sơn hà
mịt mù nhân ảnh lăn theo sỏi đá

đem khoe bức hí họa như diễu cợt
phù thế nhân sinh mấy cõi tiêu hao
cười thêm môt tiếng - nghe đời chao đảo
trát phấn bôi son ngơ ngáo vẫy chào

buồn treo hóc núi một manh áo bạc
mấy nẻo sơn khê gió hát dòng thơ
phủi xuống bàn tay những tiếng ơ thờ
chìm trong nỗi nhớ, lời kinh bỗng nở...

thy an
11-2017


Powered by Blogger.