Header Ads

Bắt Chó Thành Hồ


Bạn ơi nhà nước ta
Vừa có lệnh ban ra
Chó chạy rông ngoài phố
Sẽ bị bắt tất cả.

Đảng ra lệnh thế này
Quyết định hạ "cờ tây"
Rồi ăn mừng chiến thắng
Rựa mận một nồi đầy.

Từ nay con vện, vàng
Con đốm và con khoang
Dám thò mặt ra cửa
Là sẽ lên thiên đàng.

Ai bảo dân khốn khó
Hãy lắng nghe cho rõ
Dân ta khổ đến đâu
Cũng còn hơn con chó.

Dân còn được ra đường
Vất vả kiếm đồng lương
Trong xã hội chủ nghĩa
Gọi đó là thiên đường.

Dân được quyền đối kháng
Biểu tình và kêu oan
Không bị đảng ăn thịt
Chỉ vào ngồi nhà giam.

Nhưng mà các bạn ơi
Có loại chó trên đời
Sinh ra làm quan chức
Sống rất là thảnh thơi.

Đó là chó hai chân
Chẳng ai dám lại gần
Chúng nó nhẩy bàn độc (*)
Ngồi trên đầu nhân dân.

Những con đang chạy rông
Chỗ này con Kim Ngân
Đằng kia con Phú Trọng
Con Xuân Phúc đứng gần.

Mấy anh bắt chó ơi
Bắt mấy con kia rồi
Tôi sẽ đem riềng, mẻ
Cho tất cả vào nồi.

Chu Bách Việt
(dslamvien.com)

(*) Thành ngữ "Chó nhảy bàn độc" - Nhờ có cơ hội, kẻ hèn kém, bất tài nhảy lên được địa vị cao sang ăn trên, ngồi trước.

Chó thả rông: Bắt – giết có hiệu quả?
http://www.rfa.org/vietnamese/news/reportfromvn/vttvn-092017-09202017132045.html

Xung quanh chuyện bắt chó ở thành Hồ http://www.rfa.org/vietnamese/news/reportfromvn/about-stray-dogs-to-be-caught-09152017102553.html

Powered by Blogger.