Header Ads

Trấn Áp Vẫn Gia Tăng Ở Việt Nam


Sau đại hội mười hai
Đảng tiếp tục ra tay
Đàn áp nhà hoạt động
Sách nhiễu họ mỗi ngày.

Bỏ tù nhà hoạt động
Như trường hợp Mẹ Nấm
Chặn đường và sách nhiễu
Luật sư Lê Quốc Quân.

Đối kháng chúng chẳng tha
Bắt giữ Trần Thị Nga
Cùng anh Hoàng Đức Bình
Rồi đến Nguyễn Văn Hoá.

Luật sư Lê Quốc Quân
Lên tiếng cho biết rằng:
"Chuyện hành hung, bắt bớ
Càng ngày càng gia tăng."

Thành viên nhóm No-U
Nguyễn Chí Tuyến tâm sự:
"Trí thức dân lên cao
Chính quyền sẽ khó xử.

Bởi vì thế cho nên
Những kẻ đang cầm quyền
Đã ra tay bắt bớ
Đàn áp dân mạnh thêm.

Họ nhắm vào giới trẻ
Và hoạt động mạnh mẽ
Đánh đập, bắt tù đày
Hoặc bao vây kinh tế.

Nhưng thanh niên trong nước
Dấn thân cho đất nước
Không sợ chi bạo quyền
Không bao giờ chùn bước."

Theo lời Lê Quốc Quân:
"Khi đến bước đường cùng
Chính quyền sợ lật đổ
Thì bạo lực gia tăng."

Toàn dân Việt chờ mong
Với rất nhiều hy vọng
Con đường dài đấu tranh
Không phải là vô vọng.

Rồi sẽ có một ngày
Quyền lực sẽ đổi thay
Nhân quyền và Dân chủ
Sẽ có ở nơi này.

Chu Bách Việt (dslamvien.com)

Tham khảo:
Trấn áp vẫn theo chiều hướng gia tăng
http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/harassing-the-activist-in-vietnam-is-still-on-the-upward-trend-06162017134807.html

Việt Nam: Hãy chấm dứt hành hung các nhà hoạt động và blogger
https://www.hrw.org/vi/news/2017/06/18/305250
Powered by Blogger.