Header Ads

Nhà Quan, Nhà DânNhà quan mái ngói tường cao,
Có cây bóng mát có rào chung quanh.
Nhà quan vững chắc như thành,
Lá xanh hoa thắm bao quanh bốn mùa.
Nhà quan vang tiếng bẩm, thưa,
Bao kẻ cầu cạnh, sớm trưa ra vào.
Nhà quan thường vẫn ồn ào,
Mua quan, bán chức, tiền trao đổi quyền.
Nhà quan kém đức, giầu tiền,
Mai kia tận số chẳng yên chỗ nằm.
Sống lâu thì cũng trăm năm,
Chết đi bia miệng ngàn năm vẫn còn.

Nhà dân có mái có rào,
Mái thì mái dột, hàng rào ngả nghiêng.
Nhà dân gió lọt, trăng xuyên,
Nắng che, mưa hứng, triền miên tháng ngày.
Nhà dân sàn đất vách cây,
Trong ngoài cỏ dại mọc đầy xanh tươi.
Nhà dân thiếu vắng tiếng cười,
Dư thừa tiếng khóc đầy vơi sớm chiều.
Nhà dân quạnh quẽ, tiêu điều,
Bốn mươi năm lẻ với nhiều lầm than.
Nhà dân, nhà của dân oan,
Xã hội chủ nghĩa: trần gian ngục tù.

Vương Khẩu Nghiệp
(ngày 25 tháng 3, 2017)
Powered by Blogger.