Header Ads

Phản Động Là Gì? Ai Là Phản Động?Bạn ơi phản động là gì?
Xin bạn hãy nói thử đi xem nào.
Chúng nó người ngợm ra sao?
Có phải là bọn cường hào, ác nhân?
Là bọn ăn cướp của dân,
Hùa nhau đàn áp nhân dân, cướp nhà,
Thẳng tay khủng bố dân ta,
Bỏ tù, đánh đập, trẻ, già, gái, trai.
Tuyên truyền bịp bợm mọi người,
Dân thì khoá miệng, nó thời láo liên.
Trù đập nhân dân ba miền,
Dẫu cho vô tội bắt liền tù, giam.
Vu khống, chụp mũ nhân dân,
Đòi tiền, bóc lột muôn phần gian tham.
Một mặt tra tấn nhân dân,
Một mặt bán đất, đảo dâng cho Tàu.
Rước giặc phá nước nát nhàu,
Văn hoá bị xoá còn đâu nước nhà.
Độc quyền cai trị dân ta,
Gọi là "đầy tớ" nhưng mà giàu to.
Gian manh, lường gạt vô bờ,
Thay đen, đổi trắng, gạt lừa dân oan.
Vừa ăn cướp, vừa la làng,
Tham nhũng, cướp của, thuộc hàng chuyên môn.
Hèn với giặc, ác với dân,
Phản động là những thành phần như trên.
Suy ra thì sẽ biết liền,
Phản động là đảng cầm quyền chứ ai!

Vương Khẩu Nghiệp
Ngẫu hứng làm bài này sau khi đọc thấy trên internet bài "Phản Động Là Gì?"
(ngày 18 tháng 2, 2017)
(Đọc thấy trên internet - không biết tên tác giả)
Powered by Blogger.