Header Ads

Ngu Mỹ Nhân


Tác giả là một nhân vật trong lịch sử Trung Hoa và bài từ của ông mãi được truyền tụng. Bài từ này nói về nỗi nhớ cố hương khi ông bị lưu đày. Người đời đồn là ông bị bức tử vì bài từ này.
李 煜
虞美人

春花秋月何時了
往事知多少
小樓昨夜又東風
故國不堪回首月明中

雕闌玉砌應猶在
只是朱顏改
問君能有幾多愁
恰似一江春水向東流

Lý Dục
Ngu mỹ nhân

xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu
vãng sự tri đa thiểu
tiểu lâu tạc dạ hựu đông phong
cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung

điêu lan ngọc thế ưng do tại
chỉ thị chu nhan cải
vấn quân năng hữu kỷ đa sầu
kháp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu
Lý Dục
Ngu mỹ nhân (từ điệu)

hoa xuân hay đã trăng thu
bây giờ chuyện cũ mịt mù tháng năm
đêm qua lầu nhỏ gió đông
trăng thanh nào dám ngó trông quê nhà

gác son thềm ngọc vẫn là
chỉ riêng nhan sắc trải qua bão lòng
hỏi chàng có lắm sầu mong
mà như sông nước xuôi dòng về đâu

hoàng lương

Tiểu sử tác giả:https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_D%E1%BB%A5c#B.E1.BB.8B_gi.E1.BA.BFt

Bài từ phổ nhạc:https://www.youtube.com/watch?v=ZyVyhVZ8rjM  (cố nữ ca sĩ Đặng lệ Quân hát)
Powered by Blogger.