Header Ads

Chuyện Năm Xưa


Niên Trưởng PVC, Khóa 23 Võ Bị Đà Lạt, tui đã gặp trên Seattle.

Niên Trưởng buồn tâm sự.  Ra trường năm 1970, số phận nghiệt ngã ổng bị bắt ở trận Hạ Lào năm 1971, bị cầm tù tới ngày mất nước nên trở thành Thiếu úy muôn đời.

Đâu có, Niên Trưởng!  Sau mất nước, lộn xộn về giấy tờ ít nhiều, có người tự phong cấp lên một chức. Thấy có sao đâu? Hơn nữa theo quy chế hiện dịch, sĩ quan Đà Lạt sau 12 tháng tự động lên Trung úy kia mà, Niên Trưởng. Tui cũng tự phong Trung úy từ lâu! 

Ông Niên Trưởng hiền khô cười, tưởng tui nói chơi?

                                                           Phạm Minh Hùng
(Khóa 28/VBĐL)

Powered by Blogger.