Header Ads

Đi - Đứng - Ngồi - Nằm


Đi

Đường đêm thêm nặng bước
Lẻ bóng. Theo. Lộ mòn
Cẳng rêm khiêng gối mỏi
Lết bết. Tới.  Chân như?
Quơ tay chụp thời khắc
Hỏi giờ. Về. Được chưa?
Đứng

Vểnh tai nghiêng mặt nghệt
Ngu ngơ. Trông. Lớ ngớ
Thắc thỏm đôi chân rạc
Ngẩn ngơ. Tìm. Hư ảo
Say mê hoài ngày tháng
Đến giờ. Đợi. Chờ ai?


Ngồi

Vắt chân khoanh chữ ngũ
Vời tay. Lay. Tiếng động 
Quẩn quanh với chập chùng 
Lặng thinh. Ôm. Thinh lặng
Cân đo từng khoảnh khắc
Hết giờ. Chờ. Đợi ai? 


Nằm

Trở bên lật úp mình
Ép tim. Nghe. Nhịp đập
Dang chưn đạp thời thế
Ngó mông. Nhìn. Thế sự
Trần thân ôm dĩ vãng
Tới giờ. Ngóng. Tương lai. 

thơ Tín
Powered by Blogger.