Header Ads

Người ĐiNgười đi

Tủi thân lệ ứa vời cố quận
Ngập chén men cay diệt nỗi sầu
Trong cơn mê tửu vô cùng tận
Chỉ thấy mình ta hiểu được ta!
    
Người đi! Đứng thẳng thân lên
Ngồi bi lụy mãi
Còng lưng cuộc đời

Người đi! Như kẻ kiếm tìm
Đêm đen. Phải vượt
Ngày dài. Phải qua

Người đi! Như kẻ lưu vong
Tim ôn quá khứ
Mắt tìm tương lai

-thơ Tín  (San Jose, một sáng ngay sau ngày 30/4/99)
Powered by Blogger.