Header Ads

Mắc Cạn - Hy VọngMắc cạn

Gặp em trên khoang thuyền
Vượt biên đang mắc cạn
Mặt em xanh phát khiếp
Mắt trợn trắng kinh nghi
Trừng nhìn con nước lớn
Điên cuồng bứt chạy lui.

Hy vọng

Trời đương đêm xuất huyết
Đẻ non bao hy vọng
Uột èo như bánh lái
Đang tuột ốc long đinh
Lỏng le như chân vịt
Quạng quờ quơ trong không

Tìm lại nhau

Tìm sao. Sao chỉ thấy
Loáng đỏ quạch loang nhanh
Gục đầu nơi xó xỉnh
Mơ vời chốn thênh thang?
Giọng sầu em khẽ nấc:
Tìm lại nhau. Trong tù.

- thơ Tín    (Pasadena, 1989 - Sau 10+ năm ghe vượt biên bị chìm)
Powered by Blogger.