Header Ads

Lầu Hạc Vàng (Hoàng Hạc Lâu)Hoàng Hạc Lâu

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

-- Thôi Hiệu

Dịch nghĩa 

Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi, 
Nơi đây chỉ còn lại lầu Hoàng Hạc. 
Hạc vàng một khi bay đi sẽ không trở lại, 
Mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không. 
Mặt sông lúc trời tạnh, phản chiếu cây cối Hán Dương rõ mồn một, 
Cỏ thơm trên bãi Anh Vũ mơn mởn xanh tươi. 
Trời về chiều tối, tự hỏi quê nhà nơi đâu? 
Trên sông khói toả, sóng gợn, khiến người sinh buồn!
Lầu Hạc Vàng

Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay,
Để lầu Hoàng Hạc lại nơi này.
Hạc vàng một đi không trở lại,
Mây trắng ngàn năm vẫn cứ bay.
Hán Dương sông lạnh cây soi bóng,
Anh Vũ cỏ thơm một thảm dầy.
Quê nhà đâu nhỉ? Trời chiều tối,
Buồn theo khói toả mặt sông dài.

                 0
               OO

Người xưa cưỡi hạc về trời,
Chỉ lầu Hoàng Hạc còn nơi chốn này.
Hạc vàng không trở về đây,
Ngàn năm mây trắng còn bay trên đầu.
Hàng cây soi bóng sông sâu,
Cỏ thơm mơn mởn một mầu xanh tươi.
Quê đâu? Trời đã chiều rồi,
Trên sông khói sóng dạ người buồn tênh.

Bùi Phạm Thành

(Ngày 1 tháng 7 năm 2016)Tương truyền rằng, Lý Bạch khi đến Hoàng Hạc Lâu định làm thơ, đã thấy thơ Thôi Hiệu đề trên vách, đọc xong, vứt bút, ngửa mặt than rằng:

Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc
Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu...

Dịch nghĩa:

Trước mắt thấy cảnh không tả được
Vì Thôi Hiệu đã đề thơ trên đầu

Cảnh đẹp nhưng ta không tả được,
Bởi vì Thôi Hiệu đã đề thơ
(BPT)
Powered by Blogger.