Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #20 - Phân Giờ Thước Ngọc


Cuộc sống của chúng ta luôn xoay vần theo guồng máy của xã hội, đồng thời bị chi phối bởi tờ lịch và kim đồng hồ, ấn định thời gian. Thế cho nên, chúng ta, ai mà chẳng phải trải qua những vui buồn, chìm nổi, của cuộc đời.

Như chúng ta đã biết, không gian có ba chiều, là chiều cao, chiều rộng, và chiều dài. Thế nhưng thời gian chỉ có một chiều; và trôi qua như “Nước chảy qua cầu", khi đã qua rồi thì không bao giờ trở lại.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn thường nghe chuyện của những người vẫn than thở về ngày giờ buồn chán, bởi vì họ là những kẻ có đời sống dư thừa, không phải tốn công, tốn sức để kiếm sống nên ngày giờ bỗng trở nên dài, và chỉ tìm cách để “giết thì giờ."

Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 32 trong 101 câu truyện Thiền có tên là “Phân Giờ Thước Ngọc", nói về sự quan trọng của từng giây phút trong đời người.


No comments

Powered by Blogger.