Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #19 - Tất Cả Đều Nhất


Có thể nhiều người trong chúng ta đã gặp những người thực sự là tài giỏi bậc nhất. Nhưng, đôi khi, cũng có thể chỉ là sự hiểu lầm, qua việc khoe khoang giả tạo mà thôi.

Dù sao chăng nữa, thực hay giả, điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng, con người ta, ai cũng muốn được xem là bậc nhất. Vì đó là quan niệm thông thường của con người; và thứ hạng, xem ra, là điều quan trọng trong bất cứ nền văn hoá, hay xã hội nào. Cho dù cái hạng nhất đó chỉ là hư danh, nhưng vì cái hư danh đó được người đời xem trọng, nên đã trở thành điều để tranh giành, giữa con người, và ngay cả giữa các quốc gia 

Trong câu chuyện Bên Tách Trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền thứ 31, trong tập 101 truyện Thiền. 


Đây là một câu chuyện Thiền rất ngắn, nhưng rất đáng để chúng ta suy nghĩ, và cho chúng ta thấy rằng “Tất Cả Đều Nhất".


No comments

Powered by Blogger.