Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #15 - Tiếng Nói Của Hạnh Phúc


Có thể nói tất cả sinh vật trên trái đất này đều có cách để diễn tả tâm trạng, hoặc thông tin cho nhau, thông thường là qua một loại ngôn ngữ riêng biệt nào đó. Thí dụ như chim nói tiếng chim, người nói tiếng người. Tiếng chim thì có nhiều âm điệu, và tiếng người thì cũng có nhiều giọng nói, ngôn từ khác nhau.

Lời nói rất quan trọng trong việc xã giao hàng ngày, thế cho nên chúng ta nên cẩn trọng để tránh hiểu lầm nhau.

Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, Đặc San Lâm Viên xin mời quý vị nghe công án Thiền thứ 27 trong tập 101 Truyện Thiền, có tên là “Tiếng Nói Của Hạnh Phúc".No comments

Powered by Blogger.