Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 140 - Chó Sói Và Bóng Của NóChó Sói Và Bóng Của Nó

Chuyện rằng một buổi chiều kia
Một con chó Sói chạy đi kiếm mồi
Sói ta dưới ánh mặt trời
Bóng dài đổ xuống gấp mười lần hơn.

Nhìn bóng Sói tự hào hơn:
"Thân tôi to lớn nhiều hơn mọi loài
Sư Tử nhỏ chẳng bằng tôi
Ngôi Vua dó đáng để tôi lên ngồi."
 
Bỗng đâu bóng khác đến rồi
Khổng lồ che khuất gấp đôi Sói này
Và trong một cái tát tay
Sư Tử đã hạ gục ngay Sói này.

Đừng để mơ mộng cao bay
Quá xa thực thế có ngày mạng vong.

Bùi Phạm Thành
(ngày 16 tháng 5 năm 2021)

The Wolf And His Shadow
by Aesop

A Wolf left his lair one evening in fine spirits and an excellent appetite. As he ran, the setting sun cast his shadow far out on the ground, and it looked as if the wolf were a hundred times bigger than he really was.

"Why," exclaimed the Wolf proudly, "see how big I am! Fancy me running away from a puny Lion! I'll show him who is fit to be king, he or I."

Just then an immense shadow blotted him out entirely, and the next instant a Lion struck him down with a single blow.


Do not let your fancy make you forget realities.


No comments

Powered by Blogger.