Header Ads

Ru Ta Lời Gió


Âm Thầm lá đổ âm thầm
Thoảng trong tiếng gió ngại ngần nỗi ai
Nắng chiều nhạt, nắng chiều phai
Bóng ai trong Nắng đổ dài bóng xiêu ...

Hỏi Thu, Thu vắng như chiều
Hỏi mình, Ai hỏi cô liêu dặm về
Đường chiều sương khói lê thê
Non cao trường trượng ! Thơ đề hoang sơ !

Phương nào Mây trắng như tơ
Con sông ngày cũ hững hờ thu phong
Ai chờ ngày mới hửng Đông
Chờ bông Hồng nở, Mộng hồng như mơ ...

Ru ta Trăng dệt thành Thơ
Ru ta Gối Mộng Thơm Bờ Lan Hoa
Ru ta Cánh Gió la đà
Ru ta Vườn Mẹ ! Tươi Hoa Cải Vàng !
RU TA LỜI GIÓ THÊNH THANG ...

Tuệ Nga

Oregon, Miền Tây Bắc
Thành Phố: Hoa Hồng
8/20/2023


No comments

Powered by Blogger.