Header Ads

Bâng Khuâng ... Tiếng Khóc Ban Đầu


Mẹ là Biển cả nước nguồn
Mẹ là âu yếm tình thương chan hòa
Dịu dàng Tình Mẹ thiết tha
Mẹ là Nắng sớm hiền hòa bình minh !

Mẹ là Thơ ! Mẹ là Tình !
Từ Con Giọt Máu Tượng Hình.Sinh Ra.
Mẹ Là Nhân Ái bao la
Mẹ là tất cả Hương Hoa cuộc đời ...

Thương Con tự thuở nằm nôi
Thương Con Chăm Sóc cả đời mãi thương !
Mẹ là Ánh Sáng Chiêu Dương
Mẹ theo Con khắp nẻo đường gian truân,

Mẹ ơi ! Con mãi ghi Tâm !
Ngày xa xưa đó Vườn Trần oa oa ...
Là Từ Bụng Mẹ Con Ra !
Tạ Ân Dưỡng Dục Mẹ Cha Ghi Đời.

Núi Cao muôn trượng ngời ngời
Đơn Sơ ! Bút chẳng! Hết lời. Tâm Ghi !
Trăm năm Cát, Bụi đường về
Là thôi, đâu biết duyên gì kiếp sau 

Là xong tàn cuộc bể dâu
Bâng khuâng tiếng khóc ban đầu oa oa...
Sắc Không chỉ một sát na
Cái thân giả tạm cũng là Không Không!

Tình Cha Biển Cả mênh mang ...
Lòng Mẹ Nhân Ái Dịu Dàng Suối Thơ
Tiếng Ru êm ả ầu ơ ...
Theo Con ra Biển, Thả Thơ Về Nguồn ...

Diệu Huyền Tình Khúc Đông Phương !
Bến Chiều Khách Lữ ...
    Một Phương Mây Sầu ...
Bâng Khuâng...
    Tiếng Khóc Ban Đầu ...

Tuệ Nga


No comments

Powered by Blogger.