Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 116 - Thỏ, Chồn Và Mèo

Thỏ, Chồn Và Mèo

Chiều nọ khi Thỏ rời nhà
Ra cánh đồng cỏ để mà kiếm ăn
Nhưng mà Thỏ lại quên rằng
Phải khoá cửa lại đề phòng kẻ gian.

Một con Chồn chợt đi ngang
Thấy cửa không khoá vội vàng vào ngay
Khi về thì Thỏ mới hay
Là Chồn chễm chệ ở ngay trong nhà
Tức giận, Thỏ mời Chồn ra
Nhưng Chồn cãi lại bảo nhà ta đây.

Mèo già nhân cơ hội này
Đề nghị giải quyết việc này đôi bên
Mèo rằng "Hãy lại gần bên
Tai tôi nghễng ngãng phải nên đến gần
Nói vào tai tôi phân trần
Tôi mới hiểu rõ việc cần phải nghe."
Thỏ, Cáo lập tức làm theo
Cùng nhau chạy đến bên Mèo thật nhanh
Thế là con Mèo tinh ranh
Chộp luôn hai kẻ tranh giành kiện thưa.

Kẻ mạnh gian manh có thừa
Giải quyết tranh chấp lợi cho chính mình.

Bùi Phạm Thành
(ngày 11 tháng 5 năm 2021)

The Rabbit The Weasel And The Cat
by Aesop

A Rabbit left his home one day for a dinner of clover. But he forgot to latch the door of his house and while he was gone a Weasel walked in and calmly made himself at home. When the Rabbit returned, there was the Weasel's nose sticking out of the Rabbit's own doorway, sniffing the fine air.

The Rabbit was quite angry—for a Rabbit—, and requested the Weasel to move out. But the Weasel was perfectly content. He was settled down for good.

A wise old Cat heard the dispute and offered to settle it.

"Come close to me," said the Cat, "I am very deaf. Put your mouths close to my ears while you tell me the facts."

The unsuspecting pair did as they were told and in an instant the Cat had them both under her claws. No one could deny that the dispute had been definitely settled.


The strong are apt to settle questions to their own advantage.


No comments

Powered by Blogger.