Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 114 - Nhím và Rắn

Nhím Và Rắn

Có một con Nhím tìm nhà
Thấy một hang động thật là đẹp xinh
Nhưng Rắn và cả gia đình
Đã chọn làm chốn để sinh sống rồi.

Con Nhím bèn ngỏ đôi lời
Xin Rắn chia sẻ làm nơi sống cùng
Rắn thì đồng ý vui lòng
Để Nhím và Rắn ở cùng với nhau.

Nhưng mà cũng chẳng bao lâu
Rắn đã hối tiếc với câu nhận lời
Lông nhím nhọn đâm vào người
Rắn mới lịch sự xin mời Nhím đi.

Nhím rằng "Tôi không muốn đi
Hang động vừa ý tôi thì ở đây
Các bạn nếu muốn đổi thay
Xin gia đình bạn rời ngay nơi này."

Làm sao ở chung được đây
Lông Nhím nhọn hoắt mỗi ngày mỗi đâm
Để cứu được lấy bản thân
Gia đình Rắn phải chịu phần dọn ra.

Cẩn thận khi giúp người ta
Có khi tai hoạ khiến ta thiệt thòi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 11 tháng 5 năm 2021)

The Porcupine And The Snakes
by Aesop

A Porcupine was looking for a good home. At last he found a little sheltered cave, where lived a family of Snakes. He asked them to let him share the cave with them, and the Snakes kindly consented.

The Snakes soon wished they had not given him permission to stay. His sharp quills pricked them at every turn, and at last they politely asked him to leave.

"I am very well satisfied, thank you," said the Porcupine. "I intend to stay right here." And with that, he politely escorted the Snakes out of doors. And to save their skins, the Snakes had to look for another home.


Give a finger and lose a hand.


No comments

Powered by Blogger.