Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 108 - Cú và Châu Chấu


Cú Và Châu Chấu

Cú là loài thú săn đêm
Ban ngày thì lại triền miên ngủ vùi
Khi màn đêm phủ xuống rồi
Cú mới thức dậy săn mồi kiếm ăn.

Một con Cú già khó khăn
Càng già càng khó vừa lòng cô ta
Sống trong hốc cây Sồi già
Ngày Hè yên giấc thật là bình yên
Bỗng đâu tiếng hát vang lên
Của con Châu Chấu làm phiền cô ta
Cô Cú mới thò đầu ra
"Làm ơn khe khẽ chút mà bạn ơi
Bạn hãy để yên cho tôi
Được êm giấc ngủ, tuổi tôi rất cần."

Châu Chấu hỗn xược nói rằng
Quyền của Châu Chấu cũng bằng Cú thôi
Quyền Cú ngủ trong cây Sồi
Quyền Châu Chấu hát bên ngoài ngang nhau
Thế rồi chẳng thêm một câu
Cất cao tiếng hát điệu sầu to hơn.

Cú khôn ngoan, hiểu nguồn cơn
Cãi với Chấu Chấu chẳng hơn được gì
Nhìn nó chẳng rõ bởi vì
Ban ngày mắt Cú lại thì chẳng tinh
Cú là loài thú thông minh
Nên mới dịu giọng, hạ mình ngợi khen:
"Bạn có giọng hát dịu êm
Nếu tôi phải thức nghe liền chẳng sao
Tôi đây có chút rượu đào
Thần thánh dùng nó uống vào hát hay
Bạn hãy ghé nơi tôi đây
Bạn uống thì sẽ hát hay như thần."

Ngu dại Chấu chẳng ngại ngần
Nhảy ngay vào tổ đến gần Cú hơn
Bây giờ Cú nhìn rõ hơn
Chộp ngay Châu Chấu bỏ mồm ăn tươi.

Mới hay "Mật ngọt chết ruồi"
Nghe lời xu nịnh uổng đời có khi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 5 năm 2021)

The Owl And The Grasshopper
by Aesop

The Owl always takes her sleep during the day. Then after sundown, when the rosy light fades from the sky and the shadows rise slowly through the wood, out she comes ruffling and blinking from the old hollow tree. Now her weird "hoo-hoo-hoo-oo-oo" echoes through the quiet wood, and she begins her hunt for the bugs and beetles, frogs and mice she likes so well to eat.

Now there was a certain old Owl who had become very cross and hard to please as she grew older, especially if anything disturbed her daily slumbers. One warm summer afternoon as she dozed away in her den in the old oak tree, a Grasshopper nearby began a joyous but very raspy song. Out popped the old Owl's head from the opening in the tree that served her both for door and for window.

"Get away from here, sir," she said to the Grasshopper. "Have you no manners? You should at least respect my age and leave me to sleep in quiet!"

But the Grasshopper answered saucily that he had as much right to his place in the sun as the Owl had to her place in the old oak. Then he struck up a louder and still more rasping tune.

The wise old Owl knew quite well that it would do no good to argue with the Grasshopper, nor with anybody else for that matter. Besides, her eyes were not sharp enough by day to permit her to punish the Grasshopper as he deserved. So she laid aside all hard words and spoke very kindly to him.

"Well sir," she said, "if I must stay awake, I am going to settle right down to enjoy your singing. Now that I think of it, I have a wonderful wine here, sent me from Olympus, of which I am told Apollo drinks before he sings to the high gods. Please come up and taste this delicious drink with me. I know it will make you sing like Apollo himself."

The foolish Grasshopper was taken in by the Owl's flattering words. Up he jumped to the Owl's den, but as soon as he was near enough so the old Owl could see him clearly, she pounced upon him and ate him up.


Flattery is not a proof of true admiration.

Do not let flattery throw you off your guard against an enemy.


No comments

Powered by Blogger.