Header Ads

Suy Tôn Quốc Kỳ


Tôi yêu Tổ Quốc Việt Nam,
Cờ ba sọc đỏ, nền vàng thắm tươi!
Quốc Kỳ: Linh hồn Nước tôi,
Tung bay hầu khắp bầu trời năm Châu.
 
Từ Nam Quan, tới Cà Mau,
Việt Nam trấn ngự, Á Châu một vùng.
Dân ba miền: Bắc Nam Trung,
Da vàng máu đỏ, cùng chung một dòng.

Cùng là con cháu Lạc Long,
Đồng bào đồng tộc, trong lòng Âu Cơ.
- Trọn đời phụng sự dưới Cờ,
Gặp cơn quốc nạn, tôi giờ lưu vong!

Tuy nhiên, lòng vẫn một lòng,
Mến yêu Tổ Quốc, suy tôn Quốc Kỳ!
Niềm tin chẳng chút suy vi,
Việt Nam rồi sẽ tái kỳ phục sinh!

Giang sơn tôi sẽ thanh bình,
Cộng tàn, đêm hết, bình minh trở về.
Cờ Vàng, xóa một cơn mê,
Quê Hương rồi sẽ đề huề yên vui!

Trần Quốc Bảo


1 comment :

Powered by Blogger.