Header Ads

Đời Lính - Soldier Cycle


Soldier Cycle

When I was a Private,
I liked to read a lot.
It was a pleasant way
To pass the time away.

Then I became a Sergeant,
And I studied my profession,
Taking pride in the ways
I knew to kill other men.

Soon I became a Lieutenant,
Becoming very serious
About my new responsibilities,
Trying to know all things.

When the war at last came,
I was wearing Captain's bars,
And fully confident
Of all I thought I knew.

I guess I did well:
Not having gone to Hell.
They promoted me Major,
Before the war was through.

I begin to wonder
Why I still soldier
Since the war has stopped,
I like to read a lot.

Major John J. Duffy
Sĩ quan cố vấn cho Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù. Một trong số những người sống sót trong trận chiến trên Căn Cứ Hoả Lực Charlie, tháng 4 năm 1972

Đời Lính

Khi tôi là người lính
Tôi đọc sách rất nhiều
Đó cũng là một cách
Đốt thời gian cháy thiêu.

Rồi trở thành Trung Sĩ
Được huấn luyện những cách
Rất tự hào về việc
Biết giết những người khác.

Khi trở thành Thiếu Uý
Trở nên rất nghiêm trang
Học hỏi rất nghiêm túc
Tất cả được rõ ràng.

Khi chiến tranh tràn về
Lon Đại Uý trên vai
Lòng tự tin vững chắc
Không điều gì đáng ngại.

Tôi nghĩ mình làm tốt
Vì chưa xuống địa ngục
Được thăng chức Thiếu Tá
Khi chiến tranh chưa dứt.

Tôi bắt đầu tự hỏi
Sao vẫn là người lính
Khi chiến tranh đã tàn
Vẫn đọc về đời lính.

Bùi Phạm Thành
Tháng 7 năm 2022


1 comment :

  1. Thật hào hùng và thấm thía cho tất cả những người đã từng khoác áo chiến binh

    ReplyDelete

Powered by Blogger.