Header Ads

Thơ Tiểu Bình: Không Tan - Hỏi


Không Tan

Phương Nam tìm chốn tránh đông,
Có con bươm bướm thà không theo đàn.
Đong đưa nghiệp chướng ngút ngàn,
Chập chờn hồ điệp tình chân nặng tình...

Bướm đây khổ hải phiêu linh,
Hoa phong nhuỵ đượm hành trình chẳng thay.
Vàng cam điểm lục cánh này,
Vờn thuyền hoa thắm ngày dài nhấp nhô.

Thương hoa mấy độ phù du,
Mầu yêu tan giấc mộng ru thôi hồng.
Thôi còn ngây ngất hương nồng,
Mờ trong cõi tạm chân dung chớm nhòa.

Về đâu xuân sắc mặn mà?
Ủ ê giãi nắng nhành hoa hầu tàn.
Bên cành lờ lượn miên man,
Rụng sâu lòng bướm
Hoa tàn không tan.

Tiểu Bình
Hỏi 

Bầu non phủi phấn hái thêm,
Vục gầu nước mát luộc mềm bốc hơi.
Ngon sơi thanh đạm cùng mời,
Chồng chan vợ húp bật cười khen nhau.
Chè tươi bát mẻ chả sao,
Quả làm be sẵn đã lâu trên giàn.
Đựng lưng rượu nhất nồng nàn,
Men dâng ngấn cốc men tràn bờ môi.

Hỏi đời thù tạc mấy hồi?
Bốn mùa hương lửa bao thời ngất ngây?

Lửa giàn trời rực cung mây,

Ba sinh dọn chỉ một ngày cũng vui.

Tiểu Bình 


No comments

Powered by Blogger.