Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 79 - Kẻ Gian Dối


Kẻ Gian Dối

Ngày xưa có một người kia
Bị bệnh quá nặng có bề hại thân
Anh ta cầu với thánh thần
Giúp anh khỏi bệnh, cúng trăm con bò
Để thử lòng, thần ban cho
Khỏi bệnh xem có cúng bò hay chăng.

Người này lòng dạ dối gian
Khỏi bệnh, lấy nến nặn trăm con bò
Rồi đem bày trên bàn thờ
Thưa rằng "Tôi cúng trăm bò hôm nay
Thánh thần nhận đủ lễ này
Xem như lời hứa tôi đây trả rồi."

Thánh thần nghĩ giận con người
Nên cho bài học cả đời chẳng quên.
Thần dùng cơn mộng ban đêm
Đưa anh ta đến dạo trên biển bờ
Và rồi chuyện thật tình cờ
Trăm đồng vàng đó bất ngờ tìm ra
Hí hửng muốn đem về nhà
Nhưng bị bọn cướp nhào ra bắt về
Sau đó chúng bán anh đi
Để làm nô lệ còn gì khổ hơn
Dối thần mang khổ vào thân
Giá bán kẻ đó đúng trăm đồng vàng.

Ở đời không nên dối gian
Hứa nhiều quá chẳng thể làm được đâu.

Bùi Phạm Thành
(ngày 22 tháng 4 năm 2021)

The Impostor
by Aesop

A certain man fell ill, and, being in a very bad way, he made a vow that he would sacrifice a hundred oxen to the gods if they would grant him a return to health. Wishing to see how he would keep his vow, they caused him to recover in a short time. Now, he hadn't an ox in the world, so he made a hundred little oxen out of tallow and offered them up on an altar, at the same time saying, "Ye gods, I call you to witness that I have discharged my vow." The gods determined to be even with him, so they sent him a dream, in which he was bidden to go to the sea-shore and fetch a hundred crowns which he was to find there. Hastening in great excitement to the shore, he fell in with a band of robbers, who seized him and carried him off to sell as a slave: and when they sold him a hundred crowns was the sum he fetched.


Do not promise more than you can perform.


No comments

Powered by Blogger.