Header Ads

Truyện Cổ Tích: Nịnh Đời


Nịnh Đời

Chuyện xưa có kẻ nịnh đời
Muốn khen thì bốc lên trời mây cao
Chê thì dìm xuống đáy ao
Quanh co miệng lưỡi ra vào không xương.

Một hôm anh ta ra đường
Ghé qua hàng mật thói thường nịnh thôi
"Mật này ngon đã lạ đời
So vào với mía gấp mười gấp trăm."

Qua hàng mía lại nói rằng:
"Mật kia sao thể sánh bằng mía đây
Mật đâu dám sánh mía này
Vừa ngon, vừa ngọt, vừa dai, vừa giòn."

Mật ngọt hay là mía ngon
Tuỳ ở miệng lưỡi của con người đời
Khen thì cũng nói nên lời
Chê thì cũng ở những lời này ra
Mới hay miệng lưỡi người ta
Ngọt ngon, sai đúng cũng là vậy thôi
Thế nên sống ở trên đời
Chẳng nên để ý miệng người thế gian.

Bùi Phạm Thành
(ngày 1 tháng 6 năm 2021)

Chú thích:

Dựa theo: Truyện Cổ Nước Nam - Quyển 1
Của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc

No comments

Powered by Blogger.